Videns bank
Lærebøger og -materialer

Lærebøger og værktøjer

Børn i gode hænder - Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis

I denne bog kan du læse om, hvordan der arbejdes med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis.

Indhold

Bogen handler om behandling af børn og unge med svære tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Det er børn, som nemt frustreres, styres af impulser og har svært ved at aflæse andre samt overholde sociale spilleregler og normer. De bruger mere energi på at beskytte sig end på at udvikle sig i samspil med andre. 

I arbejdet med disse børn er man på Skole- og Behandlingshjemmet Skovgården i høj grad inspireret af neuroaffektiv udviklingspsykologi og har samtidig stiftet bekendtskab med Theraplay som terapeutisk metode - en legende, guidende og energifyldt tilgang til børnene. Denne bog giver indblik i, hvordan man på Skovgården i praksis anvender disse teorier og metoder. Fire cases beskriver, hvordan der gennem målrettet indsats skabes grundlag for udvikling af henholdsvis det sansende, følelende og mentaliserende lag i hjernen. Bogen henvender sig til pædagoger, psykologer, plejefamilier, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker og studerende.Forfatter
  • Gitte Jørgensen
  • Charlotte Hagmund-Hansen

Årstal 2013

Udgivelse Hans Reitzel, 240 sider