Videns bank

Udadreagerende adfærd

I temaet "Udadreagerende adfærd", som er en del af Socialstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge, kan du finde aktuel viden om emnet. Temaet præsenterer baggrundsviden om udadreagerende adfærd og indeholder en række artikler, som beskriver forskellige indsatser, der har en dokumenteret effekt på udadreagerende adfærd blandt børn og unge.

Indhold

Socialstyrelsens tema om udadreagerende adfærd er opdelt i to kategorier; Indsatser og Baggrundsviden. Under indsatser kan du læse om forskellige indsatser og metoder, som har vist sig at være succesfulde. 

Indsatser indeholder følgende artikler:

 • Triple P - Positive Parenting Program (niveau 4 & 5). Artiklen beskriver forældretræningsprogrammet Triple P, der har til formål at forebygge adfærdsmæssige, følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer hos børn ved at udvikle forældrenes forældreevne.
 • ART: Aggression Replacement Training. Denne artikel beskriver det manualbaserede program ART til børn og unge i alderen 4-20 år, der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.
 • MultifunC. Artiklen præsenterer programmet MultifunC, som er et højintensivt manualbaseret institutionsprogram, målrettet de allermest udadreagerende unge mellem 14 og 18 år.
 • FFT: Functional Family Therapy. Artiklen beskriver FFT, som er et behandlingsforløb for familier med børn og unge mellem 10 og 18 år i milde eller alvorlige adfærdsproblemer. Behandlingsforløbet har til formål at forbedre familierelationen samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd.
 • MST: Multisystemisk Terapi. Artiklen beskriver MST, som er et intensivt behandlingstilbud, der har til formål at forhindre, at den unge begår kriminalitet eller udvikler et misbrug.
 • De Utrolige År - forældreprogrammet Basic førskole. Artiklen beskriver forældreprogrammet BASIC, som er en del af De Urolige År, der er en serie af evidensbaserede programmer. Behandlingen reducerer børnenes adfærdsvanskeligheder og forældrenes stressniveau.
 • PMTO: Parent Management Training, Oregon. Denne artikel beskriver det evidensbaserede program PMTO, som har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.
 • PALS: Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Artiklen beskriver det proaktive skoleprogram PALS, som har til formål at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer ved at skabe et støttende læringsmiljø.
 • MTFC: Multidimensional Treatment Foster Care. I denne artikel kan du læse om MTFC, som er en helhedsorienteret behandlingsindsats, der har til formål at skabe en positiv forandring i alle områder af den unges liv som for eksempel skole, familie og adfærd.
 • MI: Motiverende Interview. Artiklen beskriver MI, som er en klientcentreret og guidende tilgang, der har til formål at øge paratheden til forandring overfor uhensigtsmæssig adfærd.
 • Tidlig indsats med forældreprogrammer. Denne artikel præsenterer en svensk metaanalyse over internationale effektstudier, som viser, at forældreprogrammer kan reducere problemadfærd og antisocial adfærd.

Under baggrundsviden finder du følgende artikler:

 • Definition. I denne artikel finder du definitionen på udadreagerende adfærd, som temaet tager udgangspunkt i.
 • Målgruppen. Her beskrives temaets målgruppe.
 • Omfang. Denne artikel beskriver omfanget af børn med adfærdsforstyrrelser i Danmark.
 • Risiko- og beskyttelsesfaktorer. Artiklen beskriver nogle af de faktorer, som har betydning for risikoen for, at et barn udvikler adfærdsproblemer.
 • Litteratur. Her kan du finde den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet.
 • Socialstyrelsens igangværende initiativer. I denne artikel præsenteres en række af Socialstyrelsens igangværende initiativer, som har relevans for temaet udadreagerende adfærd.


Forfatter
 • Vidensportal om udsatte børn og unge

Årstal 2015

Udgivelse Socialstyrelsen